HB-Café: zeer hoogbegaafd

12 feb 2021Activiteiten, Nieuws

HB-Café: zeer hoogbegaafd

12 feb 2021

Impressie 10 februari 2021 HB-Café Zeer hoogbegaafd

Op 10 februari was er het uitverkochte online HB-Café zeer hoogbegaafd, georganiseerd door IHBV en Talentissimo. 20 deelnemers luisterden naar de kennis die we deelden én spraken met elkaar in kleine groepjes over hun eigen ervaringen als (mogelijk) zeer hoogbegaafde. De deelnemers zagen bij zichzelf het zeer hoogbegaafde als de sterke aanwezigheid van kenmerken zoals die o.a. in het Delphimodel Hoogbegaafdheid worden beschreven. De term ‘Intens‘ sprong eruit. Naast veel positieve kenmerken hoorden we daar ook al over enkele lastige situaties in het intermenselijke contact. Zelfs in groepen hoogbegaafden vindt deze groep vaak minder ontwikkelingsgelijken dan veel anderen.

In het tweede deel van het programma vroegen we de deelnemers o.a. om hun eigen ervaringen in kleine groepjes te delen. De meest in het oog springende term was hier ‘Vreemde eend’ en er waren meer uitspraken over vreemd en vervreemding, het ‘anders’ zijn. We lazen ook over het onbegrepen en verkeerd begrepen voelen, over gemiste kansen. Ook zeer vroege jeugdherinneringen (vaak gezien als niet mogelijk) kwamen boven, voor sommigen onveilig. Ook ‘aanpassen’ is een uitdaging. 

Het was duidelijk dat de deelnemers met hun eigen zoektocht aan de gang zijn en dat dit soort bijeenkomsten kan helpen in de acceptatie van het nóg meer anders zijn. Zo krijg je het fijne gevoel dat je niet alleen bent. De behoefte om contact met elkaar te hebben is groot. Waar kom je zulke mensen als jij tegen? Aan de hand van de evaluaties gaan we bekijken welke mogelijkheden er vanuit IHBV en Talentissimo zijn. We hopen dat we de deelnemers een klein stukje op gang hebben kunnen brengen in de zoektocht naar zichzelf en naar een mooi(er) leven.