Team Talentissimo

Ons team

Bij Talentissimo zijn meerdere HB professionals werkzaam: psychologen, orthopedagogen en talentbegeleiders met allen hun eigen achtergrond, kwaliteiten en interesses. Allemaal hebben zij zich bovendien verder gespecialiseerd in kinderen en/of volwassenen met een IQ van 145+ om naast hoogbegaafden ook de kleinere groep hyperhoogbegaafden te kunnen ondersteunen. Als er een vraag bij ons binnenkomt kijken we altijd samen wie van ons voor dit vraagstuk (en vooral voor de hoogbegaafde zelf) de beste match zou kunnen zijn.

Hieronder stellen wij onze teamleden aan jullie voor.

Femke Hovinga

Oprichter / spreker / trainer

Femke weet uit ervaring welke uitdagingen hyperhoogbegaafdheid met zich mee kunnen brengen. Ondanks een flinke portie potentie, presteerde ze jarenlang onder en ontwikkelde ze faalangst. Leerkrachten vonden haar een vreemde vogel, klasgenoten pestten. Met hangen en wurgen haalde Femke haar Havo-diploma, waarna ze opleidingen journalistiek en bedrijfskunde volgde. En eindelijk: uitdagingen werden kansen. Ze ontwikkelde zich door het deelnemen aan het studentenleven, de politiek en bestuurswerk. Ze volgde de opleiding tot talentbegeleider en specialiseerde zich vanuit daar in 145+ IQ. Femke verzorgt lezingen en trainingen, zowel bij Talentissimo als op locatie. Naast Talentissimo houdt Femke zich bezig met onderzoek en het ontwikkelen van IQ-testen voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren bij SCALIQ en is ze regelmatig actief als spreker of dagvoorzitter op studiedagen en congressen. Femke is opgenomen als professional in het KwaliteitsRegister Hoogbegaafdheid. 

Door haar collega’s wordt Femke omschreven als: verbinder, doorzetter, professioneel, duizendpoot, warm & duidelijk

Wendie Prins
Teamleider

Wendie haar schoolervaring bestond uit goed opletten in de klas en vervolgens thuis apathisch op de bank hangen. Dat was voldoende voor het behalen van haar HAVO-, MEAO- en uiteindelijk HEAO-diploma. Wendie startte haar loopbaan bij een lokale bank waar ze zich opwerkte tot teamleider Binnendienst Bedrijven.
Wendie is altijd eerlijk en zichzelf. What you see is what you get! Ze had dan ook moeite met het politieke spel binnen de bank en werd door haar directheid omschreven als ‘de olifant in de porseleinkast’. Ze stopte bij de bank en ging reizen door Mexico.
Ze is zich vervolgens gaan verdiepen in een nieuw carrièrepad. Van jongs af aan is ze met veel plezier actief geweest in het begeleiden en trainen van de jeugd binnen een korfbalvereniging. Toen een interessetest vervolgens bevestigde dat haar hart ligt bij het helpen van anderen in hun ontwikkeling, besloot ze als zij-instromer te starten in het basisonderwijs. Vanaf dag één voelde ze zich verbonden met kinderen die anders denken. Ze daagden haar uit na te denken over de zin en onzin van de lessen en opdrachten uit de lesmethodes en bedacht samen met hen alternatieven.
Sindsdien verdiept ze zich in alles rondom hoogbegaafdheid van ‘leren leren’, het ombuigen van een fixed mindset tot het aanpassen van het onderwijsaanbod. Ze heeft plusklassen opgezet, lesgegeven in het voltijds HB-onderwijs en de opleiding Talentbegeleider bij Novilo gevolgd.

Wendie haalt veel voldoening uit het vergroten van het welbevinden van het kind en het aanleren van vaardigheden waar zij de rest van hun leven profijt van hebben. Daarnaast denkt ze graag mee met ouders, scholen en schoolbesturen over passend onderwijs en onderwijsvernieuwingen.

Urmila van der Bijl – Manniesing

Specialist het jonge hoogbegaafde kind

Urmila heeft 10 jaar gewerkt bij de Jeugdgezondheidszorg en is zelf moeder van een vastgelopen schoolkind en een vastgelopen peuter. Bij Novilo heeft zij de opleiding gedaan tot Talentbegeleider en ze is als afstudeeronderzoek, samen met de Jeugdgezondgezondheidszorg, begonnen met het ontwikkelen van een goed werkend signaleringsinstrument voor het jonge kind welke binnen de Jeugdzorg kan worden ingezet.

Zij richt zich vanuit Talentissimo op het jonge kind: Heeft jouw kind een ontwikkelingsvoorsprong en heeft hij of zij daar ‘last’ van? Denk aan minder plezier op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal dan voorheen. Driftig of juist extreem verlegen. Onbegrip van leeftijdsgenootjes of andere volwassenen. Neem contact op! Urmila helpt je hier graag bij.

Manon van Meerendonk

Orthopedagoog

Manon heeft haar master Orthopedagogiek behaald aan de Universiteit Utrecht. Het onderwerp hoogbegaafdheid is via haar kinderen op haar pad gekomen en sindsdien heeft zij zich intensief ingezet
om haar kennis rondom dit thema te vergroten en bij te dragen aan de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en hun ouders.

Het is haar wens dat alle kinderen hun talenten kennen en omarmen. Dat zij van jongs af aan terecht kunnen met al hun vragen, serieus genomen worden en dat er een volwassene naast hen staat om te begeleiden in hun zoektocht. Het werken bij Talentissimo helpt haar wens verder verwezenlijken.

Manon gebruikt haar analytisch vermogen graag om een nauwkeurig beeld te krijgen van een kind en van hetgeen nodig is om te kunnen blijven ontwikkelen. Haar creatief denkvermogen zet zij graag in om mee te denken over individueel maatwerk en haar sensitiviteit zorgt ervoor dat zij altijd werkt in verbinding met de ander.

Hanneke Knoop

Psycholoog

Hanneke heeft psychologie en onderwijskunde gestudeerd en is gepromoveerd op het onderwerp motivatie in de klas. Hoogbegaafdheid kwam slechts zijdelings aan de orde in deze studies, maar trok al wel haar aandacht. Haar rechtvaardigheidsgevoel zei haar dat het niet eerlijk is alleen te focussen op het welbevinden van kinderen die in aanmerking komen voor ondersteuning vanwege een ontwikkelingsstoornis.

Door haar eigen kinderen (2009; 2011 en 2013), kwam de doelgroep van Talentissimo heel concreet op haar pad. Zij bleken (hyper)hoogbegaafd en het proces naar (h)erkenning was een lange weg waarin ze zelf de route zocht. Om zich te specialiseren in het sociaal emotioneel welbevinden van deze doelgroep heeft ze o.a. de gevorderdenopleiding talentbegeleider bij Novilo gevolgd.

Voor Talentissimmo voert Hanneke intelligentieonderzoeken uit. Haar doel hierbij is om iemand echt te zien en in beeld te krijgen, zodat concrete aanknopingspunten gevonden kunnen worden om stappen te zetten in ontwikkeling en welbevinden.

Mirjam Baaré

Psycholoog Kind en Jeugd

Mirjam is kinder- en jeugdpsycholoog. Al van jongs af aan wist ze dat ze mensen wilde gaan helpen. Tijdens haar opleiding Psychologie merkte ze dat haar interesses vooral liggen bij de ontwikkeling van kinderen en dan met name de onderliggende neurocognitieve mechanismen en comorbiditeit. Bovendien is haar interesse in hoogbegaafdheid sinds deze opleiding nog meer aangewakkerd. Daarom is ze op dit moment bezig met het volgen van de postacademische opleiding tot RITHA Specialist.

Haar doel is om kinderen en jongeren te helpen en begeleiden die dubbel bijzonder zijn: bijvoorbeeld hoogbegaafde kinderen die ook andere ondersteuningsbehoeften hebben, waarbij ze het multiculturele aspect erg belangrijk vindt. Ze vindt het in haar werk belangrijk om met een open blik te kijken naar wie het kind echt is, wat diens kwaliteiten en groeipunten zijn en hoe hier het beste op aangesloten kan worden.

Zhayra Elshot

Neuropsycholoog

Zhayra wist van jongs af aan al dat zij anderen wilde helpen. Hoe was nog niet zo duidelijk. Na een paar maanden gezondheidswetenschappen te studeren, kwam ze erachter dat dit toch niet de studie voor haar was. Één onderwerp tijdens de studie vond ze wel erg leuk, namelijk psychologie. Zo is ze terechtgekomen bij de opleiding neuropsychologie. Daar begon ook haar interesse in de diagnostiek.
Via haar bijbaan is ze in aanmerking gekomen met hoogbegaafde jongeren. Daar merkte ze dat hoogbegaafdheid veel meer is dan slim zijn en goed kunnen leren. Zo is ook haar interesse in deze doelgroep aangewakkerd. Met kinderen werken vindt ze het leukst, maar zolang ze kan helpen gaat ze voor iedereen met passie te werk.

Gemma Jansen

Kerntalentenanalist & coach volwassenen

Gemma studeerde klassieke zang en koordirectie en werkte tot haar 40e als concert- en operazangeres. Het moederschap van twee kinderen vroeg om een werkveld dichter bij huis. Tijdens een loopbaantraject waar een kerntalentenanalyse onderdeel van uitmaakte, ontstond het idee om coach te worden. Ze schoolde zich om tot coach voor hoogbegaafde volwassenen en volgde de opleiding tot kerntalentenanalist. Hoewel ze zonder moeite door haar middelbareschooltijd heen rolde en op haar 27e toegelaten werd tot Mensa, durfde ze haar eigen hoogbegaafdheid pas ten volle serieus te nemen toen haar kinderen ook hoogbegaafd bleken te zijn. Ze realiseerde zich toen dat je pas erkenning van je omgeving kan krijgen als je eerst jezelf erkent.

Cliënten ervaren haar aanpak als betrokken, veilig, doortastend, intuïtief, stevig en met humor.

Iris van der Schoot

Psychosociaal therapeut

Iris werkt als Psychosociaal therapeut, begeleider van dakloze gezinnen en begeleidt hoogbegaafden binnen Talentissimo. Na een jaar als Au Pair in Engeland te hebben gewerkt wilde ze iets gaan doen met kinderen, ze kwam uit op sociaal pedagogische hulpverlening, een HBO studie want Iris dacht nooit erg goed te zijn in leren. Dat ging haar, tegen haar eigen verwachting in, zo gemakkelijk af dat ze meer de verdieping is gaan zoeken. Na een jaar heeft Iris de overstap gemaakt naar de Universiteit voor Humanistiek. Een studie waar je veel leert over mensen, hun achtergronden en levensvragen. Vervolgens heeft ze zich gespecialiseerd in het begeleiden van mensen. Iris is gaan werken met dakloze gezinnen en gestart met een opleiding Psychosociaal therapie aan het Boswijk instituut. Psychosociaal therapie richt zich op het verwerken van pijnlijke en bepalende ervaringen, strevend naar bewust worden van oude patronen en loslaten van wat je niet meer nodig hebt. De manier van therapie geven is een ervaringsgerichte, openleggende therapie.

Na het krijgen van een kind met een ontwikkelingsvoorsprong is zij zich gaan verdiepen in hoogbegaafdheid en is op die manier in contact gekomen met Talentissimo. Met Iris haar brede basis in wat mensen helpt en drijft is zij van meerwaarde voor hoogbegaafde kinderen en volwassenen in de begeleiding bij Talentissimo.

Diane van Dijk

Begeleider en onderzoeksassistent

Diane is opgeleid in het veld van economie, maar kreeg tijdens de schoolloopbaan van haar kinderen de kans om zich te verdiepen in hoogbegaafdheid. Daarvoor voltooide ze de opleiding Talentbegeleider bij Novilo en kwam zo via een zijspoor in het onderwijs terecht. Ze is ervaringsdeskundige vanuit persoonlijk perspectief, haar zoon is uhb getest, en vanuit haar werk in het onderwijs.

Nadat Diane in haar rol als begeleider van een plusklas en later als leerkracht in het voltijds HB onderwijs ervaring opdeed, wilde ze graag verder als individueel begeleider om zo beter aan te kunnen sluiten bij het hoogbegaafde kind. Centraal staat voor haar wat het kind nodig heeft, en het komt goed uit dat ze vanuit haar rol als leerkracht ook ervaring heeft met het complexe krachtenveld om het kind in het onderwijs heen. Dat is een puzzel die de uitdaging vormt waar Diane graag mee aan de slag gaat.

Motivatie is steeds het proberen om het enorme potentieel dat deze leerlingen in zich hebben, ook tot bloei te laten komen. Het geeft veel voldoening om te zien hoe het zelfvertrouwen van een kind groeit!

Melissa Flipse

Begeleider en onderzoeksassistent

Melissa wist vroeger al wat ze later wilde doen, juf worden en kinderen helpen. Als kind had ze maar al te vaak meegemaakt dat ze niet werd begrepen of dat de leerkrachten haar onderschatte vanwege haar faalangst. Ondanks een havo/vwo niveau, adviseerde de school vmbo-t/havo, waardoor Melissa nog harder haar best ging doen, maar steeds faalangstiger werd. Gelukkig had ze mensen in haar omgeving die haar ideeën en ambities aanmoedigde. Daardoor bleef ze geloven in haar grote drijfveer om later andere kinderen te helpen. Het lukte haar om via een overstap de havo te halen en door te stromen naar de Pabo. Tijdens haar opleiding werd haar interesse steeds meer gewekt door de groep die net even anders dacht/leerde. Enorm gedreven om deze kinderen steeds beter te leren begrijpen, dook ze in boeken en verdiepende cursussen (over o.a. hoogbegaafdheid, ASS en dyslexie). Hoe meer zij zich ging verdiepen in de ontwikkeling van het individuele kind, hoe meer de behoefte ontstond om hier iets mee te doen. Op zoek naar wat een kind echt nodig heeft. Dit mag ze nu met plezier doen in haar eigen bedrijf en bij Talentissimo.

"Mijn grootste motivatie is het kind te helpen in zijn eigen ontwikkeling, handvatten te geven om weer verder te kunnen groeien in zijn leerproces en het kind te zien opbloeien."

Marjolein Kars

Ambulant begeleider

Vanwege een gezinstrauma ontwikkelde Marjolein op jonge leeftijd al een sterke intuïtie. Later ontwikkelde ze dit verder tot een krachtige kwaliteit die in haar werk goed van pas kwam en komt. Op de basisschool maakte ze zich onzichtbaar en werd ze niet gezien. Behalve door haar meester uit de 5e klas. Hij maakte daarmee een enorm verschil. Gezien worden, echt gezien, is van cruciaal belang voor iedereen en voor kinderen in het bijzonder.

Tijdens haar jaren als groepsleider op een jenaplanschool merkte ze dat haar aandacht vaak ging naar die kinderen die haar opvielen. Gedrag lieten zien wat vraagtekens opriep. Kinderen die worstelden met zichzelf en hun omgeving. Wat zit er onder dat gedrag? Ze startte in 2011 haar coachpraktijk en combineerde dit met het onderwijs. In 2018 stopte ze met het lesgeven en lag de focus op de individuele begeleiding. Hoogbegaafdheid zit als een rode draad in haar leven. Haar man en zoon zijn beiden hyperhoogbegaafd. Ze gaf les aan een full time hb groep. En in haar praktijk blijkt vaak dat er hb onder het gedrag van een kind zit.

In haar werk is ze graag ‘de spin in het web’: wat is er nodig voor het kind, de ouders, school.

Mijke van Poppel

Begeleider en onderzoeksassistent (regio Oss)

Mijke voelde zich al jong ‘anders’ dan haar leeftijdsgenoten. Als iedereen elkaar begrijpt terwijl jij er als enige niets van snapt, zal er wel iets mis met je zijn, toch? Op haar 15de hoorde ze dat ze hoogbegaafd was. Via Mensa leerde ze gelijkgestemde jongeren kennen en bij hen voelde ze zich voor het eerst echt ‘thuis’.

Om (hyper)hoogbegaafde kinderen beter te kunnen begrijpen en vooral om iets te kunnen veranderen aan het voor hen vaak slecht passende onderwijs heeft Mijke de opleiding tot talentbegeleider gevolgd. Bij Talentissimo helpt zij scholen en leerkrachten om beter aan te sluiten bij wat hyperhoogbegaafde leerlingen nodig hebben, en begeleidt zij ouders en kinderen bij het beter begrijpen van en het leren omgaan met hun (hyper)hoogbegaafdheid. 

Mijke wordt door haar collega’s omschreven als: nuchter, speels & betrokken

Natasja Balvert

Psycholoog i.o., master klinische psychologie

Leren ging Natasja altijd makkelijk af. Op haar sloffen haalde zij de HAVO en het HBO. Ze had misschien best het VWO en de Universiteit kunnen doen, maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Ze ging uitdagingen het liefst uit de weg, want dan faalde ze ook niet. Ook in haar werkende leven ging alles haar goed af en was ze goed in haar vak, maar echt gelukkig was ze niet. Een paar jaar terug besloot ze het roer om te gooien en de uitdaging op te zoeken. Ze begon aan de opleiding Klinische Psychologie aan de Open Universiteit. Een super interessante opleiding op uitdagend niveau, waar ze enorm van geniet!

In de afgelopen jaren werd ze daarnaast moeder van twee zoons, waarvan één hoogbegaafd getest. Zo leerde ze ook de uitdagingen kennen van het opvoeden van een hoogbegaafd kind. Natasja besloot zich te specialiseren in de psychologie van hoogbegaafdheid. Bij Talentissimo volgt zij haar stage en leert ze iedere dag veel van de kinderen, de ouders en haar collega's. Naast haar stage doet Natasja onderzoek naar de relatie tussen hoogbegaafdheid en executieve functies.

Stan Eimers

Administratief medewerker

Stan houdt van nieuwe dingen leren. Of het nou meer instrumenten, talen, of obscure geschiedenisfeitjes zijn: hij houdt zich altijd bezig met nieuwe, verschillende interesses. Zo zit hij naast zijn werk bij Talentissimo in een band die door Europa tourt.
Hij kwam wegens zijn interesse in hoogbegaafdheid aanvankelijk bij Talentissimo als stagiair in de klinische psychologie. Tijdens de stage merkte hij toch dat zijn roeping meer lag in een ondersteunende rol. Hij zet nu dan ook de vaardigheden die hij heeft opgedaan bij eerdere werkgevers bij Talentissimo in om de praktijk te ondersteunen in de administratie. 

Celine Goedee

ECHA-specialist i.o. en onderzoeker

Celine is altijd bezig met nieuwe dingen leren. Zij heeft na het vwo eerst de pabo gedaan en daarna onderwijskunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen heeft zij zich gespecialiseerd als toetsdeskundige en is ze onder andere werkzaam geweest in het hoger onderwijs. Na 10 jaar begon het weer te kriebelen en wilde ze graag terug naar school. Een jaar eerder kwam ze erachter dat haar kinderen hyperhoogbegaafd zijn en is ze zich gaan verdiepen in dit thema. Ze ging hier helemaal van 'aan' en besloot de opleiding te volgen tot RITHA specialist aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Celine mag bij Talentissimo praktijkervaring opdoen en na het voltooien van haar opleiding wil ze graag onderzoek gaan doen, waarbij ze haar twee vakgebieden toetsing en hoogbegaafdheid kan combineren.

Anita Verdouw

Vrijwilliger

Mijn naam is Anita Verdouw, ik ben 48 jaar, getrouwd en heb 2 hoogbegaafde kinderen van 14 en 16. Door medische beperkingen heb ik mijn baan als Intern Begeleider helaas moeten opzeggen. Om toch zinvol bezig te zijn zocht ik naar vrijwilligerswerk en zo kwam ik in contact met Talentissimo. Zij ontvingen mij zeer enthousiast! Ik zal hulp bieden bij administratieve taken, maar zal ook beschikbaar zijn voor het telefonisch spreekuur. Ik ben blij dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan hulpverlening voor hoogbegaafden.

Frits de Hond

Begeleidingshond

Frits is sinds november 2020 onze praktijkhond. Hij is niet meer zo klein als toen, maar wel nog heerlijk pluizig en speels. Echt groot is hij trouwens niet, zo ongeveer tot de knie van een volwassene. En die krulletjes, die zijn gebleven. Net als zijn speelsheid! Frits helpt ons in de begeleiding, bijvoorbeeld door gedrag te spiegelen, opdrachten te doen of juist even als afleiding en knuffeldier te dienen. 

Frits is een slimme hond die ook graag grapjes uithaalt zoals zich even voor je verstoppen en je dan laten ’schrikken’, of op magische wijze hondensnoepjes te ontfutselen vanuit plekken waar hij eigenlijk niet mag komen. Maar bovenal is hij lief en altijd in voor een aai, spelletje of een knuffel. Frits is een Australian Labradoodle, een hond die ook bij de meeste allergische mensen geen allergische reactie opwekt. Frits is half Canadees, half Nederlands. Dus hij blaft tweetalig 😉

Frits wordt door zijn collega’s omschreven als: speels, zacht, ondeugend

“We zijn op een voor ons heel belangrijk moment bij Talentissimo terecht gekomen en dat was voor Mika en ons gezin een verademing. Eindelijk iemand die je begrijpt, waar je steun kunt vinden en een ervaringsdeskundige die de tools heeft om thuis & samen met school naar persoons gerichte oplossingen te zoeken. We hebben veel gestreden en ook veel geleerd om ons doel te behalen, maar het is gelukt! Nu gaan we nog even een tijdje verder met onze coach in het spannende eerste jaar op het gymnasium. Hopelijk staat Mika daarna lekker & stevig in zijn schoenen, zowel emotioneel en sociaal als in schoolse vaardigheden. En zijn we als ouders dan klaar om Mika zelf goed te begeleiden en de heftige schommelingen die ons leven brengt op te kunnen vangen, zonder zelf helemaal over de kop te gaan. We zijn Talentissimo ook dankbaar voor de leuke workshops waar onze zoon blij en weer opgeladen van terug kwam. De diepe dalen kennen dan toch wat lichtpunten die zo hard nodig zijn om er weer uit te komen!”

B & M, ouders van Mika (10 jaar)

We hebben Femke leren kennen als begeleider voor een leerling van ons kindcentrum. Femke is expert op het gebied van (hyper) hoogbegaafdheid, en weet die kennis op een hele praktische manier in te zetten. Ze kan erg goed afstemmen tussen de verschillende gesprekspartners en laveert goed tussen adviseren en aansturen. Daarnaast is Femke goed in plannen en vooruit denken, en komt ze altijd haar afspraken na. Toen Femke met zwangerschapsverlof ging is de begeleiding op een hele natuurlijke wijze overgenomen door Marlies. Ook Marlies is zeer vakkundig en erg betrouwbaar in haar afspraken. Ik kan Talentissimo dus bij iedereen aanbevelen en heb dat ook al meerdere malen gedaan.

Maud Dolman-Pontier, onderwijskundige/intern begeleider 

Talentissimo is er voor je met: 

Ook interessant:

  • IQ-test voor (vermoedelijk) hoogbegaafden: SCALIQ
  • Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen: IHBV
  • Vereniging voor hyperhoogbegaafde volwassenen: Triple Nine Society

Talentissimo

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Planetenbaan 2, Bilthoven

Begeleiding, diagnostiek en behandeling kan plaatsvinden bij Talentissimo in Bilthoven of op locatie. De Basis KIQT+ is ook mogelijk in Oss.

KvK: 81312474
AGB-code: 98105362