Intelligentieonderzoek

Soms is er intelligentieonderzoek nodig, omdat jullie graag willen weten wat nu écht de cognitieve potentie van je kind of leerling is, of omdat het nodig is om toegang te krijgen tot een hb-programma. Ook volwassenen kunnen bij ons terecht voor intelligentieonderzoek. Bij Talentissimo kijken we graag naar het potentieel van de motor, niet naar hoe snel de auto rijdt. Ofwel: we onderzoeken graag op een realistische manier welke intelligentie iemand echt heeft. Hoe en met welke test we dat doen is afhankelijk van zowel het kind zelf als de hulpvraag die er ligt.

Het doel van intelligentieonderzoek bij Talentissimo is om een zo betrouwbaar en objectief mogelijke inschatting te verkrijgen van de cognitieve capaciteiten van jouw kind of leerling. Zo’n inschatting is belangrijk om goed passende handelingsgerichte adviezen te kunnen geven met betrekking tot bijvoorbeeld onderwijs.

Intelligentieonderzoek

Bij Talentissimo is het mogelijk om een intelligentieonderzoek te laten uitvoeren, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Uiteraard door daarvoor gekwalificeerde medewerkers. De IQ-test doen we, afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd, met de KIQT+, de WISC-V de WPPSI-IV of de WAIS-IV.

Bij de afweging om intelligentieonderzoek te doen, en met welke test, wordt onder andere de leeftijd van het kind meegewogen. Een test als de WPPSI-IV kan al afgenomen worden vanaf een leeftijd van 2,5 jaar, maar in veel gevallen is het aan te raden om te wachten met een intelligentieonderzoek tot een kind al wat ouder is. Voor kinderen vanaf zes jaar zijn er meerdere keuzes. De meest basis optie is een intelligentiemeting (de Basis KIQT+), puur bedoeld om een zo betrouwbaar mogelijke inschatting van de algemene intelligentie van een kind te verkrijgen. Is er al sprake van een aanvullende hulpvraag, dan is het verstandiger om te kiezen voor een intelligentieonderzoek in plaats van een intelligentiemeting. Als je kiest voor een intelligentieonderzoek verkennen we tijdens een intake graag met je wat de best passende test is en welke aanvullende onderszoeken eventueel nodig zouden kunnen zijn.

Intelligentiemeting – Basis KIQT+ (wachttijd 4-6 weken)

 • Nauwkeurige meting van het IQ met de KIQT+
 • Alleen mogelijk voor kinderen van 5 tot en met 10 jaar oud
 • Volledig scorerapport en een beknopt verslag. Een voorbeeldrapportage Basis KIQT+ vind je hier (let op, hierin zit ook de OnderwijsRoutePlanner+ verwerkt, deze optie vind je onderaan en is niet inbegrepen in de basisprijs).
 • Kort nagesprek (30 minuten) waarin het scorerapport met jullie besproken wordt (let op: er is dus géén kennismakingsgesprek of inleestijd bij deze optie)
 • Alleen geschikt als er geen specifieke hulpvraag ligt maar er wel een vraag ligt naar of er sprake zou kunnen zijn van een bovengemiddelde of zeer hoge intelligentie
 • In dit basispakket wordt de KIQT+ afgenomen door één van onze onderzoeksassistenten. Zij hebben allen ervaring met het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en zijn getraind in (en hebben ervaring met) het op de juiste wijze en op een ontspannen manier afnemen van de KIQT+
 • Je kunt daardoor op korte termijn bij ons terecht in Bilthoven of in Oss.
 • Kosten: €550,-
 • Mogelijkheid aanvullend, indien de uitkomst van het onderzoek hier aanleiding toe geeft: OnderwijsRoutePlanner+ (een hulpmiddel bij beslissingen over versnellen en/of voltijds-hoogbegaafden onderwijs). Bijkomende kosten zijn dan €95,-

Intelligentieonderzoek – Standaard (langere wachttijd)

 • Intakegesprek (50 minuten)
 • Op basis van de hulpvraag wordt daarna in overleg met jullie gekeken welke intelligentietest het meest geschikt is: WISC-V, WPPSI-IV of KIQT+
 • Intelligentieonderzoek (één ochtend of middag, in Bilthoven)
 • Verslag met daarin een scorerapport en handelingsadviezen op basis van het intelligentieprofiel en de observaties tijdens het onderzoek.
 • Nagesprek waarin het verslag met jullie besproken wordt (30 minuten)
 • Kosten:
  • KIQT+: € 750,-
  • WISC-V/WAIS-IV/WPPSI-IV: € 850,-
 • Mogelijkheid aanvullend, indien de uitkomst van het onderzoek hier aanleiding toe geeft: OnderwijsRoutePlanner+ (een hulpmiddel bij beslissingen over versnellen en/of voltijds-hoogbegaafden onderwijs). Bijkomende kosten zijn dan €95,-

Voor eventuele observaties en/of vervolgafspraken (zoals een gesprek met de school van jullie kind) geldt ons reguliere uurtarief van €91,50 voor begeleiding en €119 voor de orthopedagoog of kinder- en jeugdpsycholoog. De factuur voor onderzoek wordt vóór de afname verstuurd (uiteraard nadat we contact hebben gehad en er een datum is afgesproken voor het onderzoek). 

De link hieronder leidt je naar ons aanmeldformulier voor ouders van kinderen/jongeren (of volwassenen voor zichzelf) in de beveiligde omgeving van Cliëndo, ons cliëntenregistratiesysteem. Werk je op een school en wil je een leerling aanmelden? Klik dan hier

Een vliegende ooievaar die een baby komt brengen, met op de achtergrond een aantal huizen en een kerktoren. De baby wijst naar de kerktoren en zegt: "Bij de kerktoren kun je het beste linksaf, dat is sneller"

IQ-test speciaal voor (vermoedelijk) meer- en hoogbegaafde kinderen: de KIQT+

Door SCALIQ is een IQ-test ontwikkeld speciaal voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen: de KIQT+ (oftewel de Kinder IQ Test Plus). Deze test is bedoeld voor kinderen van 5 tot en met 10 jaar en is in maart 2021 in gebruik genomen. Voor kinderen waarbij een vermoeden bestaat van (hoog)begaafdheid gebruiken wij bij voorkeur deze test.

De voordelen van deze IQ-test:

 • Speciaal ontworpen voor en door HB’ers en meet ook betrouwbaar boven de 145 (tot 170 zelfs!)
 • Houdt rekening met het feit dat HB’ers soms te moeilijk kunnen denken
 • Betrouwbaarder dan andere testen in de hoogbegaafde range
 • Geschikt voor NT2 kinderen of kinderen die niet (graag) lezen/spreken
 • Ook geschikt voor dubbel bijzondere kinderen
 • Leuk om te maken, een uitdaging op maat!
Een vliegende ooievaar die een baby komt brengen, met op de achtergrond een aantal huizen en een kerktoren. De baby wijst naar de kerktoren en zegt: "Bij de kerktoren kun je het beste linksaf, dat is sneller"

Aanvullende onderzoeken

Soms kan het helpend zijn om meer informatie te krijgen dan alleen een intelligentieonderzoek. Ook in dat geval kun je bij ons terecht (bij de Basis KIQT+ afname is dit helaas niet mogelijk). Tijdens de intake wordt er met jou/jullie samen gekeken naar wat de vraag is en welk onderzoek daarin kan ondersteunen. Je kunt dan denken aan deze gebieden:

Executieve vaardigheden

De ‘regelfunctie’ van het brein, waardoor je uit je handen krijgt wat je brein begrijpt en bedenkt. Het gaat bijvoorbeeld over het starten van een taak, doorzetten, organiseren of frustratietolerantie. Aanvullend onderzoek kan gedaan worden op twee manieren (samen of los van elkaar):

BRIEF-2: vragenlijsten voor leerkracht en ouder(s) om een inschatting te maken van de vaardigheden van het kind. Het verschil in setting kan helpend zijn om handvatten voor ontwikkeling/interventie te formuleren. De kosten van de BRIEF-2 zijn €180 voor twee lijsten (ouder(s) en leerkracht). Tieners kunnen zelf ook de BRIEF-2 invullen. In dat geval, of bij meer ouder- of leerkrachtlijsten, komt er €90 per lijst bij de prijs. 

COTAPP: digitale test met het kind zelf (6-12 jaar), waarin de executieve vaardigheden, aandacht en informatieverwerking spelenderwijs worden onderzocht met de psycholoog of orthopedagoog van Talentissimo. De kosten hiervan zijn €250.

Voor beide opties geldt dat de diagnosticus zorgt voor een verslag en terugkoppeling van het onderzoek.

Stemming en depressieve klachten

Wanneer er zorgen zijn over een negatieve stemming en er wordt gezocht naar meer duiding, kan de CDI-2 worden ingezet. Dit instrument bevraagt ouder(s) en het kind/de jongere (8-21 jaar) zelf over hun stemming en zelfbeeld. De diagnosticus rapporteert hierover en koppelt dit terug. De kosten hiervan zijn €180.

Overexcitabilities (prikkelgevoeligheden)

Poolse psychiater Dabrowski omschreef vijf soorten prikkelgevoeligheden: de overexcitabilities. Met de OEQ-II bevragen we het kind/de jongere over zijn of haar gevoeligheden in de positieve en uitdagende zin. De diagnosticus berekent welke overexcitabilities er in welke mate aanwezig zijn en rapporteert hierover in het verslag. De kosten hiervan zijn €125. 

Sociale en emotionele ontwikkeling

Soms zit een kind niet lekker in zijn/haar vel, of lukt het niet goed om vrienden te maken. We kijken graag naar het kind áchter het gedrag, en onderzoeken wanneer een kind adequaat kan en wil handelen in sociale situaties. Dit doen we met drie instrumenten:

ZALC: met dit onderzoek wordt de ego-ontwikkeling in kaart gebracht bij kinderen en jongvolwassenen (8-25 jaar). Dit onderzoek wordt samen met het kind/de jongere bij ons in de praktijk gedaan. De diagnosticus rapporteert in het verslag wat de uitkomsten zijn en licht deze toe. De kosten van de ZALC zijn €250.

DESSA:  vragenlijst voor ouder(s) en leerkracht, waarmee wordt onderzocht hoe een kind zich ontwikkelt op verschillende thema’s zoals zelfbewustzijn, doelgericht gedrag, optimistisch denken en verantwoordelijkheid nemen. Net als bij de SEV kunnen hier discrepanties tussen school en thuis zijn of een uniform beeld. Dit leidt in beide gevallen tot inzicht en advies door de diagnosticus. De kosten van DESSA zijn €250.

SEV: een vragenlijst voor ouder(s) en leerkracht, waarmee wordt gekeken naar afwijkingen bij een kind (4-18 jaar) op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling. Hieruit kan bijvoorbeeld ook een discrepantie komen tussen het gedrag thuis en op school, wat handvatten geeft voor handelingsadviezen. Ook als het kind op beide plekken soortgelijk gedrag laat zien, kunnen er handvatten geformuleerd worden. De SEV kost €180 voor twee lijsten (ouder(s) en leerkracht), elke bijkomende lijst kost €90. 

FEEL-KJ: een zelfrapportagelijst en oudervragenlijst, waarmee waarmee de strategieën die een kind of jongere (8-18) gebruikt om zijn/haar emoties te reguleren in kaart kunnen worden gebracht. De test bevraagt hoe kinderen en jongeren omgaan met boosheid, angst en verdriet. De resultaten bieden aanwijzingen voor het opstellen van een individueel behandelingsplan of kunnen dienen om het resultaat van een interventie- of therapieverloop te beoordelen. Afname van beide lijsten (zelfrapportage, oudervragenlijst) kost €250. 

Faalangst en prestatiemotivatie

Aan het einde van de basisschool of op het VO zien we vaker dat kinderen faalangst krijgen of gaan onderpresteren. We krijgen dan graag inzicht in de prestatiemotivatie van het kind, en onderzoek of faalangst een positieve en/of juist negatieve impact op resultaat en welzijn heeft. Dit doen we met het kind zelf (10-16 jaar) bij ons in de praktijk. Resultaten en handvatten worden opgenomen in het verslag. De kosten hiervan zijn €250. 

CBSK: De Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (CBSK) geeft een indruk van de zelfbeleving van kinderen (8-12), door competenties, eigen functioneren en zelfbeoordeling te meten. De test is bedoeld om bij kinderen vast te stellen hoe zij hun vaardigheden inschatten op zes gebieden: schoolvaardigheden; sociale acceptatie; sportieve vaardigheden; fysieke verschijning; gedragshouding; en gevoel van eigenwaarde. Afname van de CBSK kost €250. 

Aandacht en concentratie

Heeft een kind moeite met focus houden? Gaat het fysiek en/of mentaal alle kanten op? Het kan een aanleiding zijn om verder te onderzoeken of er sprake is van een uitdaging op het gebied van aandacht. Dit doen we met de TEA-CH, geschikt van 6-16 jaar. Op speelse wijze wordt het onderzoek bij ons in de praktijk afgenomen. De diagnosticus rapporteert de resultaten in het verslag en licht deze toe. De TEA-CH kan worden toegevoegd aan onderzoek voor €250.

Trauma

CRIES-13: Soms heeft een kind op jonge leeftijd al ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt, bijvoorbeeld als het getuige is geweest van geweld, of bij het overlijden van een dierbare. Voor het vroegtijdig signaleren van traumatische stressklachten in kinderen en jongeren (8-18), zetten wij de CRIES-13 in. Deze test bekijkt drie gebieden van posttraumatische stress: herbeleving; vermijding; en verhoogde prikkelbaarheid. De lijst bestaat uit een zelfrapportagelijst en een lijst die door ouders in te vullen is. Dit kost samen €180. 

Persoonlijkheidseigenschappen

NPV-J-2: Deze test meet bij kinderen en jongeren (9 – 16 jaar) vijf persoonlijkheidseigenschappen: Neuroticisme-Emotionele Stabiliteit (Inadequatie), Prestatie-Motivatie (Volharding), Sociale Angst (Sociale Inadequatie), Recalcitrantie en Dominantie. Scores op de NPV-J-2 kunnen houvast geven voor het gedrag van een kind of jongere. Afname kost €250. 

Dubbel bijzonder? 

Wordt er door jullie en/of door school aan een mogelijke ‘dubbele diagnose’ (hoogbegaafd en een ‘stoornis’ zoals ADHD, ASS, etcetera) gedacht? Met de SEV vragenlijst voor leerkracht en ouder(s) onderzoeken we de belangrijkste gedragingen die richtinggevend kunnen zijn voor verder onderzoek. De diagnosticus rapporteert over of/welke aanleiding er is voor verder onderzoek naar diverse stoornissen. Deze variëren van angst en depressie tot autisme spectrum stoornis en ADHD. Ook geeft dit onderzoek veel inzicht in hoe het kind (4-18 jaar) zich op school versus thuis gedraagt, zodat hier mogelijke handvatten voor begeleiding uit voort kunnen komen. Dit onderzoek kost €180 voor twee lijsten (ouder(s) en leerkracht). Elke bijkomende lijst kost €90.

AVL:  Bij vermoeden van ADHD specifiek, kan de ADHD-vragenlijst (AVL) ingezet worden. Dit is een instrument voor het vaststellen van gedragssymptomen van ADHD bij kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar. Het doel van de toets is om ADHD-gedragingen op te sporen (screening). Daarbij geeft de vragenlijst een indicatie van op welke dimensies er met name problemen zijn. Let wel; bij Talentissimo diagnosticeren we ADHD niet, dit dient dan ook vooral als aanknopingspunt voor verdere samenwerken met een specialistische praktijk. De AVL kost €180. 

In overleg is het ook mogelijk om ons mee te laten kijken met andere hulpverleners als een kind al een dubbele diagnose heeft: hoogbegaafd met een diagnose zoals AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornis of iets anders. Samen met de bij de diagnose betrokken hulpverleners kunnen we dan uit helpen zoeken waar de diagnose ophoudt en de hoogbegaafdheid begint (of andersom), om zo te komen tot voor jouw kind écht goed passende handelingsadviezen.

Ons werk is altijd maatwerk. We bespreken graag met jou hoe we dit zien en wat we voor jou kunnen betekenen in jullie specifieke situatie. Meer weten of hier vrijblijvend over doorpraten? Neem contact met ons op.

Talentissimo is er voor je met: 

Ook interessant:

 • IQ-test voor (vermoedelijk) hoogbegaafden: SCALIQ
 • Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen: IHBV
 • Vereniging voor hyperhoogbegaafde volwassenen: Triple Nine Society

Talentissimo

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Planetenbaan 2, Bilthoven

Begeleiding, diagnostiek en behandeling kan plaatsvinden bij Talentissimo in Bilthoven of op locatie. De Basis KIQT+ is ook mogelijk in Oss.

KvK: 81312474
AGB-code: 98105362