PRIVACYVERKLARING TALENTISSIMO 

Talentissimo vindt uw privacy erg belangrijk. Uw gegevens zullen wij dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@talentissimo.nl.

 Artikel 1              Wie zijn wij?

Talentissimo is een besloten vennootschap, gevestigd te (3701 EG) Zeist aan de Steynlaan 30. Talentissimo staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81312474.

Artikel 2              Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die Talentissimo van u verwerkt, waarom Talentissimo dit doet, welke juridische grondslag Talentissimo heeft om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang Talentissimo deze gegevens zal bewaren.

Talentissimo verwerkt uw naam, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Talentissimo gebruikt deze gegevens om u op de hoogte te houden en van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze samenwerking.

Om het traject te beheren zal Talentissimo uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, betalingsgegevens en dossiergegevens tot 15 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons CliëntRegistratieSysteem. Dit doet Talentissimo uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerkt Talentissimo uw naam, eventueel bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, klantnummer, bsn, e-mail, telefoonnummer en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan Talentissimo uw betaling niet verwerken. Talentissimo heeft deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dient Talentissimo deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal Talentissimo deze gegevens van u verwijderen.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zal Talentissimo uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van de klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruikt Talentissimo voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Talentissimo zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten in uw dossier bewaren, totdat vernietigd wordt.

Talentissimo heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Talentissimo gebruikt uw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. U heeft hier toestemming voor gegeven met het inschrijven op de nieuwsbrief. Talentissimo zal deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft voor mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruikt Talentissimo analytics diensten. Talentissimo heeft een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Talentissimo zal uw gebruik van de website tracken met Google Analytics en is hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerkt Talentissimo, indien Talentissimo daarvoor uw toestemming heeft verkregen, uw naam en de inhoud van uw bericht. En wanneer u contact met Talentissimo op wilt nemen via de website, vraagt Talentissimo om uw naam, telefoonnummer en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over onze diensten bewaart Talentissimo tot u een verzoek doet tot verwijdering en kan Talentissimo op haar website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijdert Talentissimo nadat uw aanvraag is afgerond, tenzij het leidt tot een cliëntrelatie, een bestelling, of uw inschrijving op de nieuwsbrief.

Tot slot verwerkt Talentissimo uw naam en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op onze blogs achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal Talentissimo bewaren totdat u uw reactie verwijdert of Talentissimo haar bericht verwijdert.

 Artikel 3              Hoe verkrijgt Talentissimo deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heeft Talentissimo verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt bij het inschrijven voor meer informatie, het ons toesturen van een bericht of het inschrijven voor een (online) activiteit.

Artikel 4              Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Talentissimo om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Talentissimo uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer Talentissimo gegevens heeft verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die Talentissimo u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@talentissimo.nl. Talentissimo zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer Talentissimo niet aan uw verzoek kan voldoen, zal Talentissimo u laten weten waarom Talentissimo uw verzoek afwijst.

Artikel 5              Wie ontvangen uw gegevens?

Talentissimo zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Talentissimo sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Talentissimo zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6              Slotbepalingen

Talentissimo raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat Talentissimo wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop Talentissimo uw gegevens gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar info@talentissimo.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop Talentissimo met uw gegevens omgaat, kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.