Voor ouder & kind

Ben je (ouder van) een (vermoedelijk) hoogbegaafd kind? Dan ben je op de juiste plek. We bieden diagnostiek, begeleiding en natuurlijk leuke activiteiten zodat je kind ontwikkelingsgelijken kan vinden.
Wil je meer weten?

Voor scholen

Ben je onderwijsprofessional en hebben jullie een (vermoedelijk) hoogbegaafde leerling? Zijn er vragen en/of uitdagingen over hoe het onderwijs vorm te geven of hoe de leerling te begeleiden?

Wij kunnen helpen! 

Voor volwassenen

Ben je zelf (vermoedelijk) hoogbegaafd? En loop je tegen dingen aan waarbij je wat hulp kunt gebruiken?
Talentissimo helpt je verder in je zoektocht naar informatie, een bewustere zelfreflectie en positief inzetten van je autonomie.

Welkom bij Talentissimo

Talentissimo is het expertisecentrum hoogbegaafdheid, van wieg tot werk. Met een multidisciplinair team bekijken we alle kanten van hoogbegaafdheid – of het nu gaat om diagnostiek, begeleiding of behandeling. Talentissimo werkt voor en met gezinnen, scholen en volwassenen. We zijn er voor iedereen die zich herkent in hoogbegaafdheid. Talentissimo loopt graag een stukje mee om de positieve en mooie kanten van je talent (weer) in de spotlight te zetten.

Naast expertise over hoogbegaafdheid heeft Talentissimo een specialisatie in hyperhoogbegaafdheid: een 145+ IQ. Onze teamleden hebben hier elk op hun eigen manier ervaring mee: vanuit hun eigen achtergrond, hun kind(eren) of door werkervaring met deze leuke groep.

Bij Talentissimo zetten we ons, naast individuele trajecten, ook op andere manieren in voor hoogbegaafden van alle leeftijden. Bijvoorbeeld door het bevorderen van meer kennis over hoogbegaafdheid en hyperhoogbegaafdheid op scholen, binnen gemeentes, zorginstellingen en in de politiek, en door het organiseren van activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een zeer hoog IQ.

De verschillen tussen hoogbegaafde kinderen (en volwassenen) zijn groot. Op alle vlakken: leren, de kijk op het leven, interesses. Eén uitgangspunt is belangrijk: dé (hyper)hoogbegaafde bestaat niet. Intelligentie, intensiteit, complexiteit en snelheid is wat hen bindt, maar dit kan allerlei uitingsvormen hebben.

Hoogbegaafd van wieg naar werk

Hoogbegaafdheid is zeldzaam: slechts twee op de honderd mensen heeft een IQ boven de 130. Een IQ boven de 145 komt zelfs maar bij één op de duizend mensen voor. Hoogbegaafde individuen voelen zich daardoor vaak de vreemde eend in de bijt. Dit kan al jong beginnen: de frustratie van een dreumes als een ander kind niet begrijpt welk blokje blauw is en het verkeerde aangeeft. Maar ook op latere leeftijd, wanneer de schoolomgeving niet passend blijkt of wanneer een volwassene bijvoorbeeld in een arbeidsconflict belandt doordat zijn of haar eigenschappen niet aansluiten bij de status quo. Hoogbegaafdheid is een mooi talent, maar het tot uiting komen ervan is niet altijd makkelijk. Talentissimo ondersteunt daar graag in.  

Al jong een cognitieve voorsprong

Hoogbegaafde kinderen ontwikkelen dingen als spraak, rekenen en specifieke interesses eerder (en meer) dan anderen en kunnen bijvoorbeeld ook al heel jong levensvragen stellen of twijfelen aan het bestaan van religieuze figuren. Een hyperhoogbegaafd kind in de basisschool leeftijd loopt cognitief gezien zelfs zo’n 6-12 jaar voor op zijn leeftijdsgenoten. Om vast te stellen of er sprake is van hoogbegaafdheid, en in welke mate, nemen we indien gewenst intelligentieonderzoek af. Wij gebruiken daarvoor bij voorkeur de KIQT+, omdat deze speciaal ontwikkeld is voor deze doelgroep en een betrouwbare inschatting van de intelligentie geeft tot een IQ van 170. 

Intensiteit: overexcitabilities van Dabrowski

De Poolse psychiater Dabrowski vond het concept van overexcitabilities uit. Het is, kort gezegd, een hoge prikkelgevoeligheid op vijf verschillende vlakken: psychomotorisch, zintuigelijk, intellectueel, verbeelding, en emotioneel. Psychologen schatten in dat één op de vijf mensen één of meer van deze verhoogde prikkelgevoeligheden hebben. Tussen de twee en vier procent van de bevolking heeft er zelfs zoveel last van, dat het hun dagelijks leven beïnvloedt. 

Hoewel deze prikkelgevoeligheden zeker niet enkel bij hoogbegaafden voorkomen, en ook niet elk hoogbegaafd kind of volwassene er last van heeft, toont onderzoek wel aan dat er een correlatie is tussen een hoog IQ en veel (en meer intense) overexcitabilities.

Asynchrone ontwikkeling

Omdat hoogbegaafde kinderen cognitief voorlopen op hun leeftijdsgenoten (hyperhoogbegaafde kinderen zelfs wel zo’n zes tot twaalf jaar), kan asynchroniteit tussen de verschillende ontwikkelingsgebieden bij hen een uitdaging vormen. Zo zie je bijvoorbeeld dat er al wel heel veel in het hoofd begrepen wordt, maar nog niet motorisch tot uiting komt. De fijne motoriek van schrijven bijvoorbeeld, of het iets vastpakken voor baby’s. Ook kan er asynchroniteit op het emotionele vlak bestaan, doordat kinderen zich al bewust zijn van zaken waar ze emotioneel nog niet helemaal klaar voor zijn. Een hoogbegaafd kind is dus wijzer dan zijn of haar leeftijd, maar op sommige vlakken wel nog steeds een kind. 

(Moeite met het vinden van) ontwikkelingsgelijken

Omdat hoogbegaafdheid bij maar zo'n 2 á 3 procent van de bevolking voorkomt, is het vaak moeilijk om ontwikkelingsgelijken te vinden op school of in de sociale omgeving. En zelfs een ontwikkelingsgelijke is geen garantie voor een vriendschap: zoals ieder mens heeft ook de hoogbegaafde eigen interesses en ideeën, die maar net moeten matchen. Hoe minder ontwikkelingsgelijken een kind om zich heen heeft, hoe minder het zich kan spiegelen aan anderen en hoe lastiger het is om iemand te vinden waar hij/zij een vriendschap mee op kan bouwen.

Risico op schooluitval, depressie en bore-out

Veel hoogbegaafden maken geen opleiding op hun niveau af. Ook het risico op depressie en bore-out is aanwezig. Hoe groter de mismatch tussen wat een persoon in potentie zou kunnen en willen bereiken en wat er binnen de leer- of werkomgeving mogelijk is, hoe groter de kans dat er problemen ontstaan. Dit betekent dat de mensen met het meeste potentieel dit soms niet verzilveren.

Week van de Hoogbegaafdheid

9 t/m 17 maart 2024

Tijdens de jaarlijkse Week van de Hoogbegaafdheid vinden er allerlei activiteiten plaats om het onderwerp hoogbegaafdheid positief onder de aandacht te brengen. Dit met als doel om kennis over hoogbegaafdheid te verspreiden en vooroordelen en misvattingen proberen weg te nemen. Want hoogbegaafdheid is een woord dat niet bij iedereen positieve gedachten oproept. Mede hierdoor kunnen hoogbegaafden niet altijd en overal zichzelf zijn en hun talenten optimaal inzetten. En dat is enorm jammer, want hoogbegaafden hebben de maatschappij veel te bieden. Daarom dus deze week met een positieve insteek! 

Ook door Talentissimo worden er weer een aantal activiteiten georganiseerd, sommige in samenwerking met externe partners. Via onderstaande knop kun je ze allemaal vinden. Zien we jou ook in maart?

Diagnostiek

Zijn er vermoedens van (hyper)hoogbegaafdheid en wil je weten of dat speelt? Wij doen intelligentieonderzoek én kijken mee bij eventuele dubbele diagnoses.

w

Begeleiding

Als hoogbegaafde is het niet altijd vanzelfsprekend dat je lekker in je vel zit of resultaten haalt die passen bij je talent. Talentissimo begeleidt kinderen, ouders, scholen én volwassenen.

Webinars en training

Meer weten over (hyper)hoogbegaafdheid? Op je school, bij je jeugdzorginstelling of gemeente? Of op locatie bij Talentissimo? We delen onze kennis graag, lees hier meer.

Activiteiten

Om meer contact tussen (hyper)hoogbegaafden te faciliteren organiseert Talentissimo regelmatig leuke activiteiten, cursussen en workshops voor verschillende leeftijdsgroepen.

Team Talentissimo 

Bij Talentissimo zijn meerdere begeleiders en diagnostici werkzaam, met allemaal hun eigen kwaliteiten en interesses. Als er een vraag bij ons binnenkomt kijken we altijd eerst wie van ons voor dit vraagstuk, en vooral voor de (hyper)hoogbegaafde zelf, de beste match zou kunnen zijn.

Meer weten over wie we zijn?

Hoogbegaafd van wieg naar werk

Hoogbegaafdheid is zeldzaam: slechts twee op de honderd mensen heeft een IQ boven de 130. Een IQ boven de 145 komt zelfs maar bij één op de duizend mensen voor. Hoogbegaafde individuen voelen zich daardoor vaak de vreemde eend in de bijt. Dit kan al jong beginnen: de frustratie van een dreumes als een ander kind niet begrijpt welk blokje blauw is en het verkeerde aangeeft. Maar ook op latere leeftijd, wanneer de schoolomgeving niet passend blijkt of wanneer een volwassene bijvoorbeeld in een arbeidsconflict belandt doordat zijn of haar eigenschappen niet aansluiten bij de status quo. Hoogbegaafdheid is een mooi talent, maar het tot uiting komen ervan is niet altijd makkelijk. Talentissimo ondersteunt daar graag in.  

Al jong een cognitieve voorsprong

Hoogbegaafde kinderen ontwikkelen dingen als spraak, rekenen en specifieke interesses eerder (en meer) dan anderen en kunnen bijvoorbeeld ook al heel jong levensvragen stellen of twijfelen aan het bestaan van religieuze figuren. Een hyperhoogbegaafd kind in de basisschool leeftijd loopt cognitief gezien zelfs zo’n 6-12 jaar voor op zijn leeftijdsgenoten. Om vast te stellen of er sprake is van hoogbegaafdheid, en in welke mate, nemen we indien gewenst intelligentieonderzoek af. Wij gebruiken daarvoor bij voorkeur de KIQT+, omdat deze speciaal ontwikkeld is voor deze doelgroep en een betrouwbare inschatting van de intelligentie geeft tot een IQ van 170. 

Intensiteit: overexcitabilities van Dabrowski

De Poolse psychiater Dabrowski vond het concept van overexcitabilities uit. Het is, kort gezegd, een hoge prikkelgevoeligheid op vijf verschillende vlakken: psychomotorisch, zintuigelijk, intellectueel, verbeelding, en emotioneel. Psychologen schatten in dat één op de vijf mensen één of meer van deze verhoogde prikkelgevoeligheden hebben. Tussen de twee en vier procent van de bevolking heeft er zelfs zoveel last van, dat het hun dagelijks leven beïnvloedt. 

Hoewel deze prikkelgevoeligheden zeker niet enkel bij hoogbegaafden voorkomen, en ook niet elk hoogbegaafd kind of volwassene er last van heeft, toont onderzoek wel aan dat er een correlatie is tussen een hoog IQ en veel (en meer intense) overexcitabilities.

Asynchrone ontwikkeling

Omdat hoogbegaafde kinderen cognitief voorlopen op hun leeftijdsgenoten (hyperhoogbegaafde kinderen zelfs wel zo’n zes tot twaalf jaar), kan asynchroniteit tussen de verschillende ontwikkelingsgebieden bij hen een uitdaging vormen. Zo zie je bijvoorbeeld dat er al wel heel veel in het hoofd begrepen wordt, maar nog niet motorisch tot uiting komt. De fijne motoriek van schrijven bijvoorbeeld, of het iets vastpakken voor baby’s. Ook kan er asynchroniteit op het emotionele vlak bestaan, doordat kinderen zich al bewust zijn van zaken waar ze emotioneel nog niet helemaal klaar voor zijn. Een hoogbegaafd kind is dus wijzer dan zijn of haar leeftijd, maar op sommige vlakken wel nog steeds een kind. 

(Moeite met het vinden van) ontwikkelingsgelijken

Omdat hoogbegaafdheid bij maar zo'n 2 á 3 procent van de bevolking voorkomt, is het vaak moeilijk om ontwikkelingsgelijken te vinden op school of in de sociale omgeving. En zelfs een ontwikkelingsgelijke is geen garantie voor een vriendschap: zoals ieder mens heeft ook de hoogbegaafde eigen interesses en ideeën, die maar net moeten matchen. Hoe minder ontwikkelingsgelijken een kind om zich heen heeft, hoe minder het zich kan spiegelen aan anderen en hoe lastiger het is om iemand te vinden waar hij/zij een vriendschap mee op kan bouwen.

Risico op schooluitval, depressie en bore-out

Veel hoogbegaafden maken geen opleiding op hun niveau af. Ook het risico op depressie en bore-out is aanwezig. Hoe groter de mismatch tussen wat een persoon in potentie zou kunnen en willen bereiken en wat er binnen de leer- of werkomgeving mogelijk is, hoe groter de kans dat er problemen ontstaan. Dit betekent dat de mensen met het meeste potentieel dit soms niet verzilveren.

TALENTISSIMO [ZELFSTANDIG NAAMWOORD]

Letterlijk: extreem getalenteerd. Het woord ‘talent’ gecombineerd met het van oorsprong Italiaanse ‘issimo’. -issimo wordt gebruikt achter een woord om de overtreffende trap aan te geven. Dit maakt Talentissimo dé plek voor extreem getalenteerde mensen.

Talentissimo is er voor je met: 

Ook interessant:

  • IQ-test voor (vermoedelijk) hoogbegaafden: SCALIQ
  • Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen: IHBV
  • Vereniging voor hyperhoogbegaafde volwassenen: Triple Nine Society

Talentissimo

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Planetenbaan 2, Bilthoven

Begeleiding, diagnostiek en behandeling kan plaatsvinden bij Talentissimo in Bilthoven of op locatie. De Basis KIQT+ is ook mogelijk in Oss.

KvK: 81312474
AGB-code: 98105362