Ondersteuning voor scholen

Je werkt op een basisschool of in het voortgezet onderwijs en jullie hebben een (of meerdere) vermoedelijk hoogbegaafde leerling, of misschien zelfs wel eentje met een 145+ IQ. Met hem of haar lopen jullie tegen uitdagingen aan: wat bied je bijvoorbeeld aan bij een kind dat cognitief zes jaar voorloopt, maar continu de clown uithangt, steeds maar vastloopt bij simpele taken of nog niet goed kan schrijven? We begeleiden de leerling graag, maar ook jij en je team zijn van harte welkom voor individuele begeleiding, coaching in de klas of een studiedag. 

Kijk hieronder voor de verschillende mogelijkheden. Heb je direct hulp nodig voor een leerling, of heb je na het bekijken van de website nog vragen? Je bent welkom bij het telefonisch intercollegiaal spreekuur, of neem via een bericht/mail contact met ons op.

Zo maken wij het verschil

De ondersteuning van Talentissimo draagt op meerdere manieren bij aan de ontwikkeling van de leerling én de school:

 • Leerling zit lekkerder in zijn of haar vel en komt beter tot presteren
 • Leerkracht krijgt handvatten om deze leerling en anderen met een soortgelijk profiel te begeleiden binnen de klas
 • Op schoolniveau kan er gewerkt worden aan het zelf op kunnen pakken van vragen rondom hoogbegaafde leerlingen, waardoor er op termijn geen externe ondersteuning meer nodig is
 • Door tijdig in te spelen op de uitdagingen rondom hoogbegaafdheid kan uitval worden voorkomen

Begeleiding van kind of team

Talentissimo wordt vaak als extern begeleider betrokken bij een casus met een (hyper)hoogbegaafde of dubbel bijzondere (hoog IQ en diagnose zoals ASS of dyslexie) leerling. De vragen kunnen legio zijn: van een kloof tussen kennis en wat er uit de handen komt tot storend gedrag of het maken van een passend programma op maat. Talentissimo kan worden betrokken als sparringpartner, ambulant begeleider of teamcoach/trainer, of om onderzoek te doen naar de intelligentie of het didactisch niveau van een leerling. Wij ondersteunen jullie om de leerling(en) een zo passend mogelijke plek te kunnen bieden op een manier die voor jullie ook uit te voeren is. Het liefst lopen we een stukje met de leerling en/of jullie mee, waarna jullie zelf de kennis en vaardigheden hebben om zelfstandig door te kunnen.

Begeleiding en training kan zowel op school plaatsvinden als bij ons in de praktijk in Zeist of Oss. We denken heel graag mee over een programma op maat. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op als je vragen hebt!

Een leerling aanmelden voor een begeleidingstraject en/of onderzoek kan (met toestemming van ouder(s)/verzorger(s)) via onderstaande link:

Studiedagen en teamtraining

Hebben jullie binnen jullie school of samenwerkingsverband behoefte aan deskundigheidsbevordering op het gebied van passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen? Dan bespreken we graag de mogelijkheden voor een studiedag of opleidingstraject op locatie. Klik op onderstaande button voor algemene informatie over lezingen en studiedagen op locatie, of neem contact op voor een traject op maat.

Plusklas, hoogbegaafden curriculum & 145+ klas

Regelmatig vragen scholen hoe ze passend onderwijs voor (hyper)hoogbegaafden vorm kunnen geven. We adviseren graag over een curriculum voor hoogbegaafde leerlingen en het opzetten van programma’s daar omheen en kunnen dit samen met jullie vormgeven. In ons werk merken we dat zelfs een plusklas of voltijds hb-onderwijs soms nog niet voldoende is voor de hyperhoogbegaafde (IQ 145+) leerlingen. In samenwerking met diverse scholen werken we daarom aan het opzetten van speciale programma’s voor 145+ leerlingen, die ook direct een mooie regiofunctie vervullen en je school tot specialist maken. Interesse om samen iets te ontwikkelen? Neem contact met ons op! 

Didactisch onderzoek

Om in het onderwijs goed aan te kunnen sluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van een kind, kan het waardevol zijn om een didactisch onderzoek uit te laten voeren.

Intelligentieonderzoek

Is een intelligentieonderzoek nodig voor toegang tot hb-onderwijs of een plusklas? Of speelt er een hulpvraag waarbij breder onderzoek wenselijk is? Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Zijn er meerdere leerlingen op jullie school waarbij een vermoeden van (hoog)begaafdheid bestaat? Speelt er bij hen (nog) geen andere problematiek, maar willen jullie wel graag weten of er inderdaad sprake is van een (zeer) hoge intelligentie zodat jullie het onderwijs voor deze leerlingen zo passend mogelijk in kunnen richten? Dan verwijzen wij jullie graag naar PlusTest: een kostenbesparend initiatief om een accurate inschatting van de intelligentie van jullie leerlingen te verkrijgen. Afname van de KIQT+, op jullie eigen school, door testers met ervaring en affiniteit met hoogbegaafde kinderen. Zonder lange wachttijden en tegen een vriendelijke prijs.

Meer- en hoogbegaafdheid signaleren en begeleiden kan soms best een uitdaging zijn. Niet alle leerlingen met een bovengemiddeld IQ laten hun talent ook zien in de klas. Dit kan komen door leer- en gedragsstoornissen (bijvoorbeeld ADHD, ASS, dyslexie), maar ook doordat ze bijvoorbeeld thuis geen Nederlands spreken, minder gestimuleerd worden thuis of aanpassingsgedrag vertonen. Deze leerlingen worden helaas vaak over het hoofd gezien. Hoewel heel begrijpelijk – het is heel pittig dit als leerkracht goed in te schatten – is het natuurlijk fijn als ook zij gezien worden. Hoe kan jouw school zich, conform passend onderwijs, voor alle leerlingen inzetten met onderwijs dat hen past? Daar denken we graag over mee. Lees meer op de pagina over de HB-scan: 

IQ en passend onderwijs

En dan heb je een IQ-score. Wat dan? Wat betekent een hoog IQ bijvoorbeeld voor passend onderwijs? Daarvoor is een tool ontwikkeld: de OnderwijsRoutePlanner+. Deze tool helpt onderwijs- en zorgprofessionals bij het inzichtelijk maken wat een bepaald IQ betekent voor de cognitieve ontwikkeling van een kind, en hoe deze zich verhoudt tot die van klasgenoten.

Talentissimo's Wendie heeft, in samenwerking met SCALIQ, een webinar gegeven over hoe deze tool in te zetten is in de praktijk. Ook als je niet geïnteresseerd bent in de tool zelf geeft dit webinar inzichten in hoe je hoogbegaafde kinderen kunt signaleren, wanneer het raadzaam kan zijn om intelligentieonderzoek uit te laten voeren en wat er voor interventies mogelijk zijn om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij wat een (hoog)begaafd kind nodig heeft. Bekijk de opname van het webinar hieronder:

“In de afgelopen jaren is, op de basisscholen, de kennis en kunde over het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen toegenomen. In en buiten de klas is er verrijkend aanbod. Leerkrachten maken tijd vrij om leerlingen te begeleiden bij deze verrijkende leerstof. Zo ook op de ‘PWA Beekenstein’ in Amersfoort. Toch bleek het onderwijs wat wij bieden niet voldoende afgestemd op de leerlingen op onze school met een 145+ IQ. In onze zoektocht wie ons zou kunnen ondersteunen om onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op uitzonderlijk begaafde kinderen kwamen we terecht bij Talentissimo. 

Inmiddels hebben zij ons team geschoold over hoogbegaafdheid en hyperhoogbegaafdheid. Ook worden een aantal leerlingen van onze school begeleid vanuit een arrangement. Begeleiding door en samenwerking met Talentissimo kenmerkt zich door:

 • Afstemming op de onderwijsbehoeftes van de leerling en op de ondersteuningsbehoefte van de school
 • Samenwerking met school en ouders, waarbij de kennis die ouders over hun eigen kind hebben een belangrijke plek inneemt
 • Begeleiding vanuit het arrangement is gericht op passend aanbod maar ook op sociaal emotionele doelen, het leren leren en welbevinden 
 • Open blik en open communicatie
 • Veel kennis over HB en HB 145+” 

Anoeska van Marle, Intern Begeleider bij PWA Beekenstein 

“Femke Hovinga van Talentissimo kwam in mijn loopbaan als leerkracht binnen het HB-onderwijs op mijn pad n.a.v. vragen die ik had omtrent het gedrag van een leerling. Na een observatie van zowel de leerling als mijzelf legde ze al vlug de vinger op de zere plek. Ze gaf tips en uitleg over het gedrag van de leerling en gaf ook treffende feedback aan mij. Er ontstond bij mij meer inzicht in het handelen van het kind en mijzelf. 

Als HB team volgden we een korte training waar dieper in werd gegaan op het gedrag met onze leerlingen. Ze gaf bruikbare tips voor in de groep met de nodige achtergrondkennis erbij. 

Tijdens dit traject ervoer ik dat Femke een breed scala aan ideeën en achtergrondinformatie heeft. Ze legt uit, geeft tips voor boeken en denkt op een prettige manier mee. Ze stemt af en reageert vlug op mails en vragen. 

Ik vond haar oprecht in het contact, zeer snel in haar denken, rustig en prettig in de omgang. In een volgend traject zou ik haar zeker weer inschakelen bij vragen.” 

Christien Verschure, leerkracht Basisschool De Spits

We hebben Femke leren kennen als begeleider voor een leerling van ons kindcentrum. Femke is expert op het gebied van (hyper) hoogbegaafdheid, en weet die kennis op een hele praktische manier in te zetten. Ze kan erg goed afstemmen tussen de verschillende gesprekspartners en laveert goed tussen adviseren en aansturen. Daarnaast is Femke goed in plannen en vooruit denken, en komt ze altijd haar afspraken na.

Toen Femke met zwangerschapsverlof ging is de begeleiding op een hele natuurlijke wijze overgenomen door Marlies. Ook Marlies is zeer vakkundig en erg betrouwbaar in haar afspraken. Ik kan Talentissimo dus bij iedereen aanbevelen en heb dat ook al meerdere malen gedaan.”

Maud Dolman-Pontier, onderwijskundige/intern begeleider

Talentissimo is er voor je met: 

Ook interessant:

 • IQ-test voor (vermoedelijk) hoogbegaafden: SCALIQ
 • Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen: IHBV
 • Vereniging voor hyperhoogbegaafde volwassenen: Triple Nine Society

Talentissimo

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Planetenbaan 2, Bilthoven

Begeleiding, diagnostiek en behandeling kan plaatsvinden bij Talentissimo in Bilthoven of op locatie. De Basis KIQT+ is ook mogelijk in Oss.

KvK: 81312474
AGB-code: 98105362