Symposium: onderwijsrecht & thuisonderwijs

Na een aantal jaar met de Wet Passend Onderwijs gewerkt te hebben is het ons duidelijk; hoewel het een goede aanzet is, is de wet bij lange na niet DE oplossing. Daarom deze symposiumdag over onderwijsrecht en de mogelijkheden voor (deels) thuisonderwijs. We bespreken wetgeving, persoonlijke ervaringen en casuïstiek waaruit blijkt dat het soms een grote uitdaging is om onderwijs op maat te bieden. Na deze middag gaat u naar huis met nieuwe inzichten en zal er een deur zijn opengezet om tot nieuwe oplossingen te komen om met leerlingen, ouders, scholen en andere collega professionals tot oplossingen te komen voor een groep leerlingen die nog te vaak als thuiszitter eindigen. Deze middag focust zich met name op casussen van (hyper)hoogbegaafde kinderen en jongeren.

Dit is het programma van de middag: 

13.00: inloop

13.30: lezing Femke Hovinga, oprichter Talentissimo, over de onderwijsbehoefte van (hyper)hoogbegaafde kinderen

14.15: paneldiscussie met ouders en onderwijsprofessionals (nader aan te kondigen) over passend (thuis)onderwijs

15.15: koffie en thee met iets lekkers

15.45: lezing Nathalie van der Kooij, onderwijsjurist met een expertise in thuiszitters en onderwijswetgeving hieromtrent

17.00: einde van de dag, mogelijkheid om na te praten

Locatie: midden Nederland, nader te bepalen

Genodigden: professionals in hoogbegaafdheid en/of onderwijs

Datum: nog niet bekend

Kosten: €80 (excl. 21% BTW)

Alvast inschrijven: klik hier