Verdiepingsdag: Trauma bij hoogbegaafden

Over de verdiepingsdag trauma & hb

‘Dat moet je toch weten als je hoogbegaafd bent’ ‘Doe niet zo dramatisch!’
Woorden kunnen voor altijd pijn geven. Zeker als iemand het voor altijd kan opslaan vanwege een uitstekend geheugen.
Veel hoogbegaafden krijgen te maken met kleine ’t’-trauma vanwege mismatch en daaruit volgend onbegrip of jaloezie. Dat is op zich niet erg, ze kunnen hier goed mee omgaan in het algemeen. Het wordt pas lastig als de traumatische ervaringen gaan stapelen.
Tijdens deze verdiepingsdag kijken we naar de theorie én praktijkaanpak van trauma bij hoogbegaafden. We duiken de literatuur in en duiden het concept trauma en de verwerking ervan. Ook bespreken we hoe het klein ’t’-trauma zich verhoudt tot het grote ’T’-trauma en wat dit betekent voor hoogbegaafden.
We gaan aan de slag met een door docent Mia Frumau ontwikkeld werkblad waarin, als oefening voor in de eigen toepassituatie, ervaringen van de deelnemers met ’t’-trauma worden ingevuld en daarna besproken (als dit als veilig genoeg wordt ervaren) met een andere deelnemer. Beide deelnemers gaan in dialoog over de ervaringen om zo te oefenen hoe deze kennis toe te passen in de context waarvoor ze aanwezig zijn.
.
We bespreken wat nodig is vanuit zelf en de ander (brede context) als we te maken krijgen met deze ervaringen en welke tools we in kunnen zetten om om te gaan met trauma bij een hoogbegaafde.
Na deze dag:
– Weet je hoe trauma eruit ziet bij hoogbegaafden
– Ken je het verschil tussen ‘t’ en ‘T’ trauma
– Ken je casussen en heb je deze besproken met mededeelnemers
– Heb je werkwijzen om om te kunnen gaan met trauma bij hoogbegaafden

Praktische informatie:

  • 12 november 2020, 10-17 uur
  • Deze cursus is bedoeld voor GGZ-medewerkers, coaches en begeleiders van hoogbegaafden (kinderen en volwassenen).
  • Locatie: Figi, Zeist
  • Groep: er is plek voor maximaal 20 deelnemers.
  • Kosten: €195 (excl. BTW) per deelnemer. Hierbij is koffie, thee en lunch inbegrepen.
Trainer: Mia Frumau

Trainer: Mia Frumau

Mia is in 1988 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog bij de Katholieke Universiteit Nijmegen, onder supervisie van prof. dr. Franz Mönks.  Het onderwerp van haar scriptie was onderpresteren bij hoogbegaafde adolescenten.  Ze was ook student-assistent bij Franz Mönks. Mia werkt sinds 31 jaar binnen Psychologenpraktijk Frumau als eerstelijnspsycholoog, GZ-psycholoog en later ook als psychotherapeut (BIG) dagelijks met kinderen, adolescenten en volwassenen met een hoog ontwikkelingspotentieel.  Dit heeft geleid tot wetenschappelijk onderzoek en tot het ontwikkelen van the Dialogue Toolbox on Goodness-of-fit for the Gifted, werkbladen, een kaartspel (POSI), bijbehorende app en een bordspel (i.s.m. Breinsteyn & CogniCode). Daarnaast richt ze zich op preventie met de ontwikkeling van projecten op gebied van peuters, kleuters, zorg-onderwijs en vergroten van mentaliserend vermogen.

Talentissimo is er voor je met: 

Ook interessant: 

  • IQ-test voor (vermoedelijk) hoogbegaafden: SCALIQ
  • Recruitmentbureau voor hoogbegaafde volwassenen: InterIQ
  • Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen: IHBV

Talentissimo

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Steynlaan 30 in Zeist

Begeleiding kan plaatsvinden bij Talentissimo in Zeist, maar ook op locatie bij cliënt of school, of bij onze praktijk in regio Oss.

Contactformulier