Cursus: diagnostiek voor niet-diagnostici, werkend met hoogbegaafden

Over de cursus: Diagnostiek voor niet-diagnostici, werkend met hoogbegaafden


“Hij zal wel autistisch zijn”, zeggen ze vaak over een hoogbegaafd kind. En: “Alle hoogbegaafden zijn sociaal zwak.” Als je dit leest weet je waarschijnlijk wel beter, maar dat is ook bewezen. Onze cursusleidster, GZ-psycholoog Mia Frumau, deed onderzoek waaruit blijkt dat sociale zwakte van hoogbegaafde adolescenten in Nederland een mythe is. Dit sluit aan bij onderzoek in andere landen.

Er zijn nog veel vooroordelen en er worden veel aannames gedaan over gedrag van hoogbegaafden. Maar wat zien wij (deelnemers samen) in het werkveld aan gedragingen bij hoogbegaafden (van jong tot oud)? Hoe kunnen we deze gedragingen duiden? Hoe komen professionals tot misdiagnoses bij hoogbegaafden? Hoe kunnen we dat voorkomen?Wanneer wel diagnosticeren, classificeren en wanneer is dit niet nodig of wenselijk? Maar ook: laten we goed naar de individuen kijken, waar liggen hun sterke en zwakke kanten en hoe kunnen we deze in kaart brengen zonder teveel richting labels te gaan denken. Dit doen we onder meer met hulp van het POSI-kaartspel, speciaal ontwikkeld voor hoogbegaafden.

Na deze cursusdag weet je:
– Welke diagnoses je tegen kunt komen bij hoogbegaafden
– Hoe je ‘twice exceptionals’ herkent
– Wanneer iets mogelijk een misdiagnose is
– Hoe je naar een hoogbegaafd individu kunt kijken met deze bril
– Wat je kunt doen op het moment dat je bepaalde gedragingen ziet

Deze cursusdag is ontworpen voor mensen die werken met hoogbegaafden, maar zelf geen diagnostiek doen. 

Praktische informatie:

  • 10 december 2020, 10-17 uur
  • Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten, IB’ers, coaches en begeleiders van hoogbegaafden (kinderen en volwassenen).
  • Locatie: Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, 3711 AB Austerlitz (gemeente Zeist)
  • Groep: er is plek voor maximaal 20 deelnemers.
  • Kosten: €195 (excl. BTW) per deelnemer. Hierbij is koffie, thee en lunch inbegrepen.
Trainer: Mia Frumau

Trainer: Mia Frumau

Mia is in 1988 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog bij de Katholieke Universiteit Nijmegen, onder supervisie van prof. dr. Franz Mönks.  Het onderwerp van haar scriptie was onderpresteren bij hoogbegaafde adolescenten.  Ze was ook student-assistent bij Franz Mönks. Mia werkt sinds 31 jaar binnen Psychologenpraktijk Frumau als eerstelijnspsycholoog, GZ-psycholoog en later ook als psychotherapeut (BIG) dagelijks met kinderen, adolescenten en volwassenen met een hoog ontwikkelingspotentieel.  Dit heeft geleid tot wetenschappelijk onderzoek en tot het ontwikkelen van the Dialogue Toolbox on Goodness-of-fit for the Gifted, werkbladen, een kaartspel (POSI), bijbehorende app en een bordspel (i.s.m. Breinsteyn & CogniCode). Daarnaast richt ze zich op preventie met de ontwikkeling van projecten op gebied van peuters, kleuters, zorg-onderwijs en vergroten van mentaliserend vermogen.

Talentissimo is er voor je met: 

Ook interessant: 

  • IQ-test voor (vermoedelijk) hoogbegaafden: SCALIQ
  • Recruitmentbureau voor hoogbegaafde volwassenen: InterIQ
  • Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen: IHBV

Talentissimo

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Steynlaan 30 in Zeist

Begeleiding kan plaatsvinden bij Talentissimo in Zeist, maar ook op locatie bij cliënt of school, of bij onze praktijk in regio Oss.

Contactformulier